krishna hare hare

Shri Krishna – 108 names

Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna

 

ॐ कृष्णाय नमः।

Om Krishnaya Namah।

ॐ कमलनाथाय नमः।

Om Kamalanathaya Namah।

ॐ वासुदेवाय नमः।

Om Vasudevaya Namah।

ॐ सनातनाय नमः।

Om Sanatanaya Namah।

ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।

Om Vasudevatmajaya Namah।

ॐ पुण्याय नमः।

Om Punyaya Namah।

ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।

Om Lilamanusha Vigrahaya Namah।

ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।

Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।

ॐ यशोदावत्सलाय नमः।

Om Yashodavatsalaya Namah।

ॐ हरिये नमः।

Om Hariye Namah।

ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।

Om Chaturbhujattachakrasigada Namah।

ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।

Om Sankhambujayudayujaya Namah।

ॐ देवकीनन्दनाय नमः।

Om Devakinandanaya Namah।

ॐ श्रीशाय नमः।

Om Shrishaya Namah।

ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।

Om Nandagopapriyatmajaya Namah।

ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।

Om Yamunavegasamharine Namah।

ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।

Om Balabhadrapriyanujaya Namah।

ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।

Om Putanajivitaharaya Namah।

ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।

Om Shakatasurabhanjanaya Namah।

ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।

Om Nandavrajajananandine Namah।

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।

Om Sachchidanandavigrahaya Namah।

ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।

Om Navanitaviliptangaya Namah।

ॐ नवनीतनटनाय नमः।

Om Navanitanatanaya Namah।

ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।

Om Muchukundaprasadakaya Namah।

ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।

Om Shodashastrisahasreshaya Namah।

ॐ त्रिभङ्गिने नमः।

Om Tribhangine Namah।

ॐ मधुराकृतये नमः।

Om Madhurakritaye Namah।

ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।

Om Shukavagamritabdindave Namah।

ॐ गोविन्दाय नमः।

Om Govindaya Namah।

ॐ योगिनांपतये नमः।

Om Yoginampataye Namah।

ॐ वत्सवाटिचराय नमः।

Om Vatsavaticharaya Namah।

ॐ अनन्ताय नमः।

Om Anantaya Namah।

ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।

Om Dhenukasurabhanjanaya Namah।

ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।

Om Trinikrita Trinavartaya Namah।

ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।

Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।

ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।

Om Uttalottalabhetre Namah।

ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।

Om Tamalashyamalakritiye Namah।

ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।

Om Gopagopishwaraya Namah।

ॐ योगिने नमः।

Om Yogine Namah।

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।

Om Kotisuryasamaprabhaya Namah।

ॐ इलापतये नमः।

Om Ilapataye Namah।

ॐ परंज्योतिषे नमः।

Om Paramjyotishe Namah।

ॐ यादवेंद्राय नमः।

Om Yadavendraya Namah।

ॐ यदूद्वहाय नमः।

Om Yadudvahaya Namah।

ॐ वनमालिने नमः।

Om Vanamaline Namah।

ॐ पीतवसने नमः।

Om Pitavasane Namah।

ॐ पारिजातापहारकाय नमः।

Om Parijatapaharakaya Namah।

ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।

Om Govarthanchalodhartreya Namah।

ॐ गोपालाय नमः।

Om Gopalaya Namah।

ॐ सर्वपालकाय नमः।

Om Sarvapalakaya Namah।

ॐ अजाय नमः।

Om Ajaya Namah।

ॐ निरञ्जनाय नमः।

Om Niranjanaya Namah।

ॐ कामजनकाय नमः।

Om Kamajanakaya Namah।

ॐ कञ्जलोचनाय नमः।

Om Kanjalochanaya Namah।

ॐ मधुघ्ने नमः।

Om Madhughne Namah।

ॐ मथुरानाथाय नमः।

Om Mathuranathaya Namah।

ॐ द्वारकानायकाय नमः।

Om Dwarakanayakaya Namah।

ॐ बलिने नमः।

Om Baline Namah।

ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।

Om Brindavananta Sancharine Namah।

ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।

Om Tulasidama Bhushanaya Namah।

ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।

Om Syamantakamarnerhartre Namah।

ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।

Om Naranarayanatmakaya Namah।

ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।

Om Kubja Krishnambaradharaya Namah।

ॐ मायिने नमः।

Om Mayine Namah।

ॐ परमपुरुषाय नमः।

Om Paramapurushaya Namah।

ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।

Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah।

ॐ संसारवैरिणॆ नमः।

Om Sansaravairine Namah।

ॐ कंसारयॆ नमः।

Om Kamsaraye Namah।

ॐ मुरारयॆ नमः।

Om Muraraye Namah।

ॐ नाराकान्तकाय नमः।

Om Narakantakaya Namah।

ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।

Om Anadi Brahmacharine Namah।

ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।

Om Krishnavyasana Karshakaya Namah।

ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।

Om Shishupalashirashchhetre Namah।

ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।

Om Duryodhanakulantakaya Namah।

ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।

Om Vidurakrura Varadaya Namah।

ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।

Om Vishvarupapradarshakaya Namah।

ॐ सत्यवाचॆ नमः।

Om Satyavache Namah।

ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।

Om Satya Sankalpaya Namah।

ॐ सत्यभामारताय नमः।

Om Satyabhamarataya Namah।

ॐ जयिनॆ नमः।

Om Jayine Namah।

ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।

Om Subhadra Purvajaya Namah।

ॐ विष्णवॆ नमः।

Om Vishnave Namah।

ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।

Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah।

ॐ जगद्गुरवॆ नमः।

Om Jagadgurave Namah।

ॐ जगन्नाथाय नमः।

Om Jagannathaya Namah।

ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।

Om Venunada Visharadaya Namah।

ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।

Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah।

ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।

Om Banasura Karantakaya Namah।

ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।

Om Yudhishthira Pratishthatre Namah।

ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।

Om Barhibarhavatamsakaya Namah।

ॐ पार्थसारथये नमः।

Om Parthasarathaye Namah।

ॐ अव्यक्ताय नमः।

Om Avyakta Namah।

ॐ गीतामृत महोदधये नमः।

Om Gitamrita Mahodadhaye Namah।

ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।

Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah।

ॐ दामॊदराय नमः।

Om Damodaraya Namah।

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।

Om Yajnabhoktre Namah।

ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।

Om Danavendra Vinashakaya Namah।

ॐ नारायणाय नमः।

Om Narayanaya Namah।

ॐ परब्रह्मणॆ नमः।

Om Parabrahmane Namah।

ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।

Om Pannagashana Vahanaya Namah।

ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।

Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah।

ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।

Om Punya Shlokaya Namah।

ॐ तीर्थकृते नमः।

Om Tirthakrite Namah।

ॐ वॆदवॆद्याय नमः।

Om Vedavedyaya Namah।

ॐ दयानिधयॆ नमः।

Om Dayanidhaye Namah।

ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।

Om Sarvabhutatmakaya Namah।

ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।

Om Sarvagraha Rupine Namah।

ॐ परात्पराय नमः।

Om Paratparaya Namah।

 

॥ इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *