lakshmi maa

Maha Lakshmi – 108 names

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Lakshmi

 

ॐ प्रकृत्यै नमः।

Om Prakrityai Namah।

ॐ विकृत्यै नमः।

Om Vikrityai Namah।

ॐ विद्यायै नमः।

Om Vidyayai Namah।

ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः।

Om Sarvabhutahitapradayai Namah।

ॐ श्रद्धायै नमः।

Om Shraddhayai Namah।

ॐ विभूत्यै नमः।

Om Vibhutyai Namah।

ॐ सुरभ्यै नमः।

Om Surabhyai Namah।

ॐ परमात्मिकायै नमः।

Om Paramatmikayai Namah।

ॐ वाचे नमः।

Om Vache Namah।

ॐ पद्मालयायै नमः।

Om Padmalayayai Namah।

ॐ पद्मायै नमः।

Om Padmayai Namah।

ॐ शुचये नमः।

Om Shuchaye Namah।

ॐ स्वाहायै नमः।

Om Swahayai Namah।

ॐ स्वधायै नमः।

Om Swadhayai Namah।

ॐ सुधायै नमः।

Om Sudhayai Namah।

ॐ धन्यायै नमः।

Om Dhanyayai Namah।

ॐ हिरण्मय्यै नमः।

Om Hiranmayyai Namah।

ॐ लक्ष्म्यै नमः।

Om Lakshmyai Namah।

ॐ नित्यपुष्टायै नमः।

Om NityaPushtayai Namah।

ॐ विभावर्यै नमः।

Om Vibhavaryai Namah।

ॐ अदित्यै नमः।

Om Adityai Namah।

ॐ दित्ये नमः।

Om Dityai Namah।

ॐ दीपायै नमः।

Om Dipayai Namah।

ॐ वसुधायै नमः।

Om Vasudhayai Namah।

ॐ वसुधारिण्यै नमः।

Om Vasudharinyai Namah।

ॐ कमलायै नमः।

Om Kamalayai Namah।

ॐ कान्तायै नमः।

Om Kantayai Namah।

ॐ कामाक्ष्यै नमः।

Om Kamakshyai Namah।

ॐ क्ष्रीरोधसंभवाम् नमः।

Om Kshirodhasambhavam Namah।

ॐ क्रोधसंभवायै नमः।

Om Krodhasambhavayai Namah।

ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः।

Om Anugrahapradayai Namah।

ॐ बुद्धये नमः।

Om Buddhaye Namah।

ॐ अनघायै नमः।

Om Anaghayai Namah।

ॐ हरिवल्लभायै नमः।

Om Harivallabhyai Namah।

ॐ अशोकायै नमः।

Om Ashokayai Namah।

ॐ अमृतायै नमः।

Om Amritayai Namah।

ॐ दीप्तायै नमः।

Om Diptayai Namah।

ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः।

Om Lokashokavinashinyai Namah।

ॐ धर्मनिलयायै नमः।

Om Dharmanilayayai Namah।

ॐ करुणायै नमः।

Om Karunayai Namah।

ॐ लोकमात्रे नमः।

Om Lokamatre Namah।

ॐ पद्मप्रियायै नमः।

Om Padmapriyayai Namah।

ॐ पद्महस्तायै नमः।

Om Padmahastayai Namah।

ॐ पद्माक्ष्यै नमः।

Om Padmakshyai Namah।

ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः।

Om Padmasundaryai Namah।

ॐ पद्मोद्भवायै नमः।

Om Padmodbhavayai Namah।

ॐ पद्ममुख्यै नमः।

Om Padmamukhyai Namah।

ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः।

Om Padmanabhapriyayai Namah।

ॐ रमायै नमः।

Om Ramayai Namah।

ॐ पद्ममालाधरायै नमः।

Om Padmamaladharayai Namah।

ॐ देव्यै नमः।

Om Devyai Namah।

ॐ पद्मिन्यै नमः।

Om Padminyai Namah।

ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः।

Om Padmagandhinyai Namah।

ॐ पुण्यगन्धायै नमः।

Om Punyagandhayai Namah।

ॐ सुप्रसन्नायै नमः।

Om Suprasannayai Namah।

ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः।

Om Prasadabhimukhyai Namah।

ॐ प्रभायै नमः।

Om Prabhayai Namah।

ॐ चन्द्रवदनायै नमः।

Om Chandravadanayai Namah।

ॐ चन्द्रायै नमः।

Om Chandrayai Namah।

ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः।

Om Chandrasahodaryai Namah।

ॐ चतुर्भुजायै नमः।

Om Chaturbhujayai Namah।

ॐ चन्द्ररूपायै नमः।

Om Chandrarupayai Namah।

ॐ इन्दिरायै नमः।

Om Indirayai Namah।

ॐ इन्दुशीतलायै नमः।

Om Indushitalayai Namah।

ॐ आह्लादजनन्यै नमः।

Om Ahladajananyai Namah।

ॐ पुष्टयै नमः।

Om Pushtayai Namah।

ॐ शिवायै नमः।

Om Shivayai Namah।

ॐ शिवकर्यै नमः।

Om Shivakaryai Namah।

ॐ सत्यै नमः।

Om Satyai Namah।

ॐ विमलायै नमः।

Om Vimalayai Namah।

ॐ विश्वजनन्यै नमः।

Om Vishwajananyai Namah।

ॐ तुष्टयै नमः।

Om Tushtayai Namah।

ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः।

Om Daridryanashinyai Namah।

ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः।

Om Pritipushkarinyai Namah।

ॐ शान्तायै नमः।

Om Shantayai Namah।

ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः।

Om Shuklamalyambarayai Namah।

ॐ श्रियै नमः।

Om Shriyai Namah।

ॐ भास्कर्यै नमः।

Om Bhaskaryai Namah।

ॐ बिल्वनिलयायै नमः।

Om Bilvanilayayai Namah।

ॐ वरारोहायै नमः।

Om Vararohayai Namah।

ॐ यशस्विन्यै नमः।

Om Yashaswinyai Namah।

ॐ वसुन्धरायै नमः।

Om Vasundharayai Namah।

ॐ उदारांगायै नमः।

Om Udarangayai Namah।

ॐ हरिण्यै नमः।

Om Harinyai Namah।

ॐ हेममालिन्यै नमः।

Om Hemamalinyai Namah।

ॐ धनधान्यकर्ये नमः।

Om Dhanadhanyakaryai Namah।

ॐ सिद्धये नमः।

Om Siddhaye Namah।

ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः।

Om Strainasoumyayai Namah।

ॐ शुभप्रदाये नमः।

Om Shubhapradayai Namah।

ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः।

Om Nripaveshmagatanandayai Namah।

ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।

Om Varalakshmyai Namah।

ॐ वसुप्रदायै नमः।

Om Vasupradayai Namah।

ॐ शुभायै नमः।

Om Shubhayai Namah।

ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः।

Om Hiranyaprakarayai Namah।

ॐ समुद्रतनयायै नमः।

Om Samudratanayayai Namah।

ॐ जयायै नमः।

Om Jayayai Namah।

ॐ मंगळा देव्यै नमः।

Om Mangala Devyai Namah।

ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः।

Om Vishnuvakshassthalasthitayai Namah।

ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।

Om Vishnupatnyai Namah।

ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः।

Om Prasannakshyai Namah।

ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः।

Om Narayanasamashritayai Namah।

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।

Om Daridryadhwamsinyai Namah।

ॐ देव्यै नमः।

Om Devyai Namah।

ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः।

Om Sarvopadrava Varinyai Namah।

ॐ नवदुर्गायै नमः।

Om Navadurgayai Namah।

ॐ महाकाल्यै नमः।

Om Mahakalyai Namah।

ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः।

Om Brahmavishnushivatmikayai Namah।

ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः।

Om Trikalajnanasampannayai Namah।

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।

Om Bhuvaneshwaryai Namah।

 

॥ इति श्रीलक्ष्मीष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *