Hanumanji Rama

Lord Hanuman – 108 names

Ashtottara Shatanamavali of Lord Hanuman

 

ॐ आञ्जनेयाय नमः।

Om Anjaneyaya Namah।

ॐ महावीराय नमः।

Om Mahaviraya Namah।

ॐ हनूमते नमः।

Om Hanumate Namah।

ॐ मारुतात्मजाय नमः।

Om Marutatmajaya Namah।

ॐ तत्वज्ञानप्रदाय नमः।

Om Tatvajnanapradaya Namah।

ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय नमः।

Om Sitadevimudrapradayakaya Namah।

ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नमः।

Om Ashokavanakachchhetre Namah।

ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः।

Om Sarvamayavibhanjanaya Namah।

ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः।

Om Sarvabandhavimoktre Namah।

ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः।

Om Rakshovidhwansakarakaya Namah।

ॐ परविद्या परिहाराय नमः।

Om Paravidya Pariharaya Namah।

ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः।

Om Parashaurya Vinashanaya Namah।

ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः।

Om Paramantra Nirakartre Namah।

ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय नमः।

Om Parayantra Prabhedakaya Namah।

ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः।

Om Sarvagraha Vinashine Namah।

ॐ भीमसेन सहायकृथे नमः।

Om Bhimasena Sahayakrithe Namah।

ॐ सर्वदुखः हराय नमः।

Om Sarvadukha Haraya Namah।

ॐ सर्वलोकचारिणे नमः।

Om Sarvalokacharine Namah।

ॐ मनोजवाय नमः।

Om Manojavaya Namah।

ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नमः।

Om Parijata Drumulasthaya Namah।

ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः।

Om Sarvamantra Swarupavate Namah।

ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नमः।

Om Sarvatantra Swarupine Namah।

ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः।

Om Sarvayantratmakaya Namah।

ॐ कपीश्वराय नमः।

Om Kapishwaraya Namah।

ॐ महाकायाय नमः।

Om Mahakayaya Namah।

ॐ सर्वरोगहराय नमः।

Om Sarvarogaharaya Namah।

ॐ प्रभवे नमः।

Om Prabhave Namah।

ॐ बल सिद्धिकराय नमः।

Om Bala Siddhikaraya Namah।

ॐ सर्वविद्या सम्पत्तिप्रदायकाय नमः।

Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah।

ॐ कपिसेनानायकाय नमः।

Om Kapisenanayakaya Namah।

ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नमः।

Om Bhavishyathchaturananaya Namah।

ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः।

Om Kumara Brahmacharine Namah।

ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नमः।

Om Ratnakundala Diptimate Namah।

ॐ चञ्चलद्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्वलाय नमः।

Om Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah।

ॐ गन्धर्व विद्यातत्वज्ञाय नमः।

Om Gandharva Vidyatatvajnaya Namah।

ॐ महाबल पराक्रमाय नमः।

Om Mahabala Parakramaya Namah।

ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः।

Om Karagraha Vimoktre Namah।

ॐ शृन्खला बन्धमोचकाय नमः।

Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namah।

ॐ सागरोत्तारकाय नमः।

Om Sagarottarakaya Namah।

ॐ प्राज्ञाय नमः।

Om Prajnaya Namah।

ॐ रामदूताय नमः।

Om Ramadutaya Namah।

ॐ प्रतापवते नमः।

Om Pratapavate Namah।

ॐ वानराय नमः।

Om Vanaraya Namah।

ॐ केसरीसुताय नमः।

Om Kesarisutaya Namah।

ॐ सीताशोक निवारकाय नमः।

Om Sitashoka Nivarakaya Namah।

ॐ अन्जनागर्भ सम्भूताय नमः।

Om Anjanagarbha Sambhutaya Namah।

ॐ बालार्कसद्रशाननाय नमः।

Om Balarkasadrashananaya Namah।

ॐ विभीषण प्रियकराय नमः।

Om Vibhishana Priyakaraya Namah।

ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः।

Om Dashagriva Kulantakaya Namah।

ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः।

Om Lakshmanapranadatre Namah।

ॐ वज्रकायाय नमः।

Om Vajrakayaya Namah।

ॐ महाद्युथये नमः।

Om Mahadyuthaye Namah।

ॐ चिरञ्जीविने नमः।

Om Chiranjivine Namah।

ॐ रामभक्ताय नमः।

Om Ramabhaktaya Namah।

ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नमः।

Om Daityakarya Vighatakaya Namah।

ॐ अक्षहन्त्रे नमः।

Om Akshahantre Namah।

ॐ काञ्चनाभाय नमः।

Om Kanchanabhaya Namah।

ॐ पञ्चवक्त्राय नमः।

Om Panchavaktraya Namah।

ॐ महातपसे नमः।

Om Mahatapase Namah।

ॐ लन्किनी भञ्जनाय नमः।

Om Lankini Bhanjanaya Namah।

ॐ श्रीमते नमः।

Om Shrimate Namah।

ॐ सिंहिकाप्राण भञ्जनाय नमः।

Om Simhikaprana Bhanjanaya Namah।

ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः।

Om Gandhamadana Shailasthaya Namah।

ॐ लङ्कापुर विदायकाय नमः।

Om Lankapura Vidayakaya Namah।

ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः।

Om Sugriva Sachivaya Namah।

ॐ धीराय नमः।

Om Dhiraya Namah।

ॐ शूराय नमः।

Om Shuraya Namah।

ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः।

Om Daityakulantakaya Namah।

ॐ सुरार्चिताय नमः।

Om Surarchitaya Namah।

ॐ महातेजसे नमः।

Om Mahatejase Namah।

ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः।

Om Ramachudamanipradayakaya Namah।

ॐ कामरूपिणे नमः।

Om Kamarupine Namah।

ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।

Om Pingalakshaya Namah।

ॐ वार्धिमैनाक पूजिताय नमः।

Om Vardhimainaka Pujitaya Namah।

ॐ कबळीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः।

Om Kabalikrita Martandamandalaya Namah।

ॐ विजितेन्द्रियाय नमः।

Om Vijitendriyaya Namah।

ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः।

Om Ramasugriva Sandhatre Namah।

ॐ महारावण मर्धनाय नमः।

Om Maharavana Mardhanaya Namah।

ॐ स्फटिकाभाय नमः।

Om Sphatikabhaya Namah।

ॐ वागधीशाय नमः।

Om Vagadhishaya Namah।

ॐ नवव्याकृतपण्डिताय नमः।

Om Navavyakritapanditaya Namah।

ॐ चतुर्बाहवे नमः।

Om Chaturbahave Namah।

ॐ दीनबन्धुराय नमः।

Om Dinabandhuraya Namah।

ॐ मायात्मने नमः।

Om Mayatmane Namah।

ॐ भक्तवत्सलाय नमः।

Om Bhaktavatsalaya Namah।

ॐ संजीवननगायार्था नमः।

Om Sanjivananagayartha Namah।

ॐ सुचये नमः।

Om Suchaye Namah।

ॐ वाग्मिने नमः।

Om Vagmine Namah।

ॐ दृढव्रताय नमः।

Om Dridhavrataya Namah।

ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः।

Om Kalanemi Pramathanaya Namah।

ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः।

Om Harimarkata Markataya Namah।

ॐ दान्ताय नमः।

Om Dantaya Namah।

ॐ शान्ताय नमः।

Om Shantaya Namah।

ॐ प्रसन्नात्मने नमः।

Om Prasannatmane Namah।

ॐ शतकन्टमुदापहर्त्रे नमः।

Om Shatakantamudapahartre Namah।

ॐ योगिने नमः।

Om Yogine Namah।

ॐ रामकथा लोलाय नमः।

Om Ramakatha Lolaya Namah।

ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः।

Om Sitanveshana Panditaya Namah।

ॐ वज्रद्रनुष्टाय नमः।

Om Vajradranushtaya Namah।

ॐ वज्रनखाय नमः।

Om Vajranakhaya Namah।

ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नमः।

Om Rudra Virya Samudbhavaya Namah।

ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्र विनिवारकाय नमः।

Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah।

ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः।

Om Partha Dhwajagrasamvasine Namah।

ॐ शरपञ्जर भेदकाय नमः।

Om Sharapanjara Bhedakaya Namah।

ॐ दशबाहवे नमः।

Om Dashabahave Namah।

ॐ लोकपूज्याय नमः।

Om Lokapujyaya Namah।

ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः।

Om Jambavatpritivardhanaya Namah।

ॐ सीतासमेत श्रीरामपाद सेवदुरन्धराय नमः।

Om Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah।

 

॥ इति श्रीहनुमानष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *